Pre plnú funkčnosť týchto stránok je nutné povoliť JavaScript.

Pošlite fotku a vyhrajte ďalší krásny obraz!

Nakúpili ste u nás? Pošlite nám fotografiu vymaľovaného obrazu a zaraďte sa do zlosovania. Môžete vyhrať ďalší krásny obraz. Až domaľujete, pošlite nám fotografiu svojho obrazu. Ideálne sa vyfoťte, ako držíte svoje dielo. Zlosovanie prebieha raz mesačne.

A aké že sú podmienky tejto akcie?

 • Zašlite dokončený (vymaľovaný) obraz vyfotený spredu na info@zuty.sk
 • Obraz musí byť kúpený výhradne na Zuty.sk
 • Účastník súťaže musí byť vlastník fotografie, prípadne byť v pozícii fotografovaného
 • Obraz na fotografii musí byť dokončený, teda nestačí fotografia rozpracovaného obrazu
 • Obraz musí byť vidno celý
 • Fotku musí účastník zaslať najneskôr pol roka od zakúpenia obrazu

Príklady nafotených obrázkov

Fotografia bez osôb či zvierat:

Nesprávne

spatne1

Tmavá, rozostrená fotografia. Obraz nie je možné vidieť celý.

Správne

spravne1

Svetlá fotografia, je možné vidieť celý obraz.

Fotografia s osobami či zvieratami:

Nesprávne

spatne2

Tmavá, rozostrená fotografia. Obraz nie je možné vidieť celý.

Správne

spravne2

Svetlá fotografia, je možné vidieť celý obraz.

Každá zaslaná fotografia musí spĺňať taktiež požiadavky na kvalitu:

 • Minimálna šírka fotografie musí byť 1200 px. Formát JPG, JPEG alebo PNG. Max. veľkosť 7 MB.
 • Na fotografii musí byť zreteľne vidno celý obraz.
 • Fotografia nesmie byť ani príliš svetlá, ani príliš tmavá.
 • Fotografia bez prehnaných úprav (typu HDR a pod.).
 • Fotografia nesmie byť rozmazaná.

Fotografie vo formáte meno_priezvisko môžete odoslať na e-mail info@zuty.sk. Ako predmet e-mailu uveďte text „Chcem vyhrať obraz“.

Keď splníte podmienky, môžete si vybrať obraz v rozmere 40 × 50 cm z akejkoľvek kategórie nášho e-shopu.

Berte, prosím, na vedomie, že Vašu fotografiu môžeme použiť na propagáciu nášho e-shopu jej zverejnením na webe a sociálnych sieťach, ako zmieňujeme nižšie v časti Ostatné podmienky.


Ostatné podmienky:

Zaslaním fotografie poskytuje účastník organizátorovi právo využívať fotografiu všetkými zákonom dovolenými spôsobmi použitia, nielen v rámci akcie a jej propagácie, ale aj na účely propagácie organizátora akcie či propagácie ním poskytovaných služieb. Táto licencia sa poskytuje ako bezúplatná, časovo a územne neobmedzená, na neobmedzené spôsoby použitia zo strany organizátora akcie. Organizátor akcie nie je povinný toto oprávnenie využiť.

Organizátor akcie nepreberá prijatím fotografií akúkoľvek zodpovednosť za obsah fotografií, porušenie práv tretích osôb ich zobrazením na fotografii či použitím fotografie zo strany organizátora v dobrej viere v súlade s týmito podmienkami.

Zaslaním fotografie účastník fotosúťaže vyhlasuje, že:

 • súhlasí s týmito podmienkami a pravidlami akcie,
 • fotografiu vytvoril osobne a že má neobmedzené práva poskytovať ďalším osobám práva na jej použitie v neobmedzenom rozsahu,
 • osoby zachytené na ním vytvorenej snímke súhlasia so zverejnením danej fotografie a jej použitím podľa podmienok a pravidiel akcie.

Odoslaním údajov berú súťažiaci na vedomie zásady pre spracúvanie osobných údajov, ktoré sú zverejnené na stránkach www.zuty.sk