Pre plnú funkčnosť týchto stránok je nutné povoliť JavaScript.

Natočte videorecenziu a získajte ďalšie 2 obrazy zdarma!

Boli ste s našimi obrazmi spokojní a radi by ste namaľovali ďalšie 2 obrazy úplne zdarma? 

Povedzte nám, ako to išlo, či Vás maľovanie bavilo alebo čo sa Vám na našich obrazoch najviac páči.

Natočte videorecenziu, pošlite nám ju na adresu info@zuty.sk a držte si palce. Ak vyberieme práve Vás, budete mať o ďalšie maľovanie so Zuty postarané. :) 

Zlosovanie prebieha raz mesačne.

Aké podmienky musíte splniť?

  • Obraz na videu musí byť zakúpený výhradne na Zuty.sk
  • Video musí mať minimálne 15 sekúnd (odporúčame 15-30 sekúnd)
  • Video musí byť natočené v nasledujúcom formáte: *.avi, *.mkv, *.mp4 alebo *.mov
  • Video musí mať rozlíšenie minimálne HD 720p
  • Video musí byť natočené na výšku
  • Výhra musí byť zaslaná na korešpondenčnú adresu na Slovensku
  • Obraz a osoba na videu musia byť jasne viditeľné

Video vo formáte meno_priezvisko môžete poslať na e-mail: info@zuty.sk. Do predmetu e-mailu uveďte "Chcem 2 obrazy zdarma".

Výherca súťaže si môže vybrať 2 obrazy vo veľkosti 40x50 cm z ktorejkoľvek kategórie nášho e-shopu.

Berte prosím na vedomie, že Vaše video môžeme použiť na propagáciu nášho e-shopu jeho zverejnením na webovej stránke a sociálnych sieťach, ako je uvedené nižšie v časti Ostatné podmienky.


Ostatné podmienky:

Zaslaním videa poskytuje účastník organizátorovi právo použiť video všetkými zákonom povolenými spôsobmi, a to nielen v rámci akcie a jej propagácie, ale aj na účely propagácie organizátora akcie alebo propagácie služieb poskytovaných organizátorom. Táto licencia sa udeľuje ako nespoplatnená, časovo a územne neobmedzená, za účelom neobmedzeného použitia organizátorom akcie. Organizátor akcie nie je povinný toto oprávnenie použiť.

Organizátor akcie nepreberá prijatím videozáznamov žiadnu zodpovednosť za obsah videozáznamov, za porušenie práv tretích osôb ich zobrazením na fotografii alebo za použitie fotografie organizátorom akcie v dobrej viere v súlade s týmito podmienkami.

Zaslaním videa účastník vyhlasuje, že:

  • súhlasí s týmito podmienkami a pravidlami akcie,
  • video vytvoril osobne a že má neobmedzené práva udeliť iným osobám právo na jeho použitie v neobmedzenom rozsahu,
  • osoby zachytené na zábere súhlasia so zverejnením videa a jeho použitím v súlade s podmienkami a pravidlami akcie.

Odoslaním údajov berú účastníci na vedomie zásady spracovania osobných údajov, ktoré sú uverejnené na webovej stránke www.zuty.sk.