Pre plnú funkčnosť týchto stránok je nutné povoliť JavaScript.

Európsky deň jazykov

„Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Tento výrok nám pripomína, že znalosť rozmanitých jazykov dokáže prekonať bariéry a pomôže nám ľahšie porozumieť iným kultúram. Jazyk je tak fascinujúci, že má dokonca aj svoj deň. Kedy presne to je? A ako taký deň vyzerá?

clanek_001

Aby sme pochopili význam Európskeho dňa jazykov, treba sa naň pozrieť z viacerých uhlov. Dnes si preto nielenže povieme, kedy sa taký deň oslavuje, ale tiež si prezradíme celý rad zaujímavostí o najpopulárnejších jazykoch. Okrem toho jednotlivé krajiny a ich metropoly navštívime prostredníctvom obrazov podľa čísel.

Európska jazyková pestrosť

Jazyk je nástrojom komunikácie. Vyvíjal sa veľmi dlho a odráža v sebe spoločnosť, ktorá ním hovorí. Je veľmi živou a dynamickou záležitosťou. Stále sa doň dostávajú nové slová, niektoré zase naopak zanikajú alebo na seba berú iný význam. Jazyk je žijúci organizmus a jeho vývoj je vo všetkých kútoch sveta iný. Samostatnú kapitolu predstavuje aj Európa.

Na svete existuje okolo 7000 jazykov. Určenie ich presného počtu je ale náročné. Niektoré jazyky sú totiž natoľko podobné, že nemožno určiť, či ide skutočne o dva rôzne jazyky alebo iba dialekty. Keď sa lupou priblížime k Európe, zistíme, že sa tu hovorí zhruba 225 rozličnými jazykmi. Ako je to možné, keď má Európa iba 46 štátov? Ľahko! V každom štáte sa ich môže používať hneď niekoľko.

Ak si myslíte, že európske jazyky poznáte všetky a rovnako ich ani vzdialene nenapočítate 200, potom si treba uvedomiť, že existujú aj také ako bretónčina, mančina, sicílčina, faerčina alebo baskičtina.

Ak by ste hľadali štát, ktorý je rekordérom v počte úradných jazykov, potom je to Zimbabwe. Uznaných jazykov je tu totiž celkom 16.

clanek_002

Oslava rozmanitosti

Jazyk je jednou z vecí, ktorá sa stará o rozmanitosť Európy. Už v roku 2001 bol preto Radou Európy stanovený Európsky deň jazykov. Oslavuje sa 26. septembra a jeho cieľom nie je iba jazyky oslavovať, ale aj motivovať ľudí k ich učeniu.

Prostredníctvom učenia sa cudzích jazykov totiž porozumieme nielen cudzej reči, ale aj novej kultúre. Poznávame reálie, osobnosti i charakteristiky daných krajín a celková znalosť Európy sa tak prehĺbi. Tým potom vzniká porozumenie medzi jednotlivými kultúrami a viacjazyčnosť vedie k odstraňovaniu bariér.

Európske jazyky v dátach a číslach

Kým sa pozrieme bližšie na konkrétne jazyky, zameriame sa na európske jazyky všeobecne. A to pôjde najlepšie s trochou štatistiky.

 • Na svete je zhruba 6000-7000 jazykov. Európskych je okolo 225.
 • Európske jazyky tvoria zhruba 2,5-3 % zo všetkých svetových jazykov.
 • Ľudia sa oddávajú najviac štúdiu angličtiny. Za ňou nasleduje nemčina.
 • Viac ako polovica Európanov hovorí dvoma jazykmi.
 • Väčšina európskych jazykov je indoeurópskych. Niekoľko ich je však ugrofínskych (maďarčina, fínčina), semitských (maltčina) alebo turkických (kazačina).
 • Jazyk má obvykle okolo 50 000 slov. My ich však používame maximálne 20 000.
 • Jedno z najhoršie vysloviteľných písmen (a to nielen v Európe, ale celom svete) je české písmeno Ř.
 • Na území Ruska sa hovorí viac ako 100 jazykmi.
 • Najhojnejšie sa v Európe hovorí ruštinou. Denne má v Európe vyše 150 miliónov hovorcov.
 • Medzi ďalšie najrozšírenejšie jazyky patrí nemčina, angličtina, francúzština a taliančina, a to v tomto poradí.
 • Učením jazykov rozvíjate nielen svoju osobnosť, ale aj chránite svoj mozog. Výskumy ukazujú, že učenie sa novému jazyku Vás ochráni pred rozvojom demencie.

clanek_003

Ciele Európskeho dňa jazykov

Hlavným cieľom je podporiť ľudí v učení jazykov a poukázať na dôležitosť takého počínania. Optikou Rady Európy nie je jazyk len prostriedok na komunikáciu vo vnútri štátu. Viacjazyčnosť nám totiž umožní ľahšie fungovať v globalizovanom svete. Môžeme vďaka nej cestovať aj hľadať prácu za hranicami svojej krajiny.

Pamätajte, že viacjazyčnosťou sa nemyslí to, že musíte každý z jazykov ovládať ako rodený hovorca. Úplne stačí poznať základné frázy a zdržiavať sa vo zvolenej krajine bez narážania na rozsiahle jazykové bariéry.

Európska Rada podporuje učenie jazykov a tým aj celoživotné vzdelávanie. Ide jej o kontinentálnu jednotu a preniknutie do ostatných kultúr. To bude vždy jednoduchšie, ak budeme ovládať viac ako iba svoj materinský jazyk.

Zaujímavosti európskych jazykov

Pretože už vieme, že je európskych jazykov viac ako 200, nie je možné sa venovať každému zvlášť. Pritom je každý z nich veľmi zaujímavý a jeho história je skutočne bohatá. Pozrieme sa preto aspoň na tie, ktoré sú najrozšírenejšie a ku ktorým sa viažu mnohé zaujímavé fakty.

 • Anglický jazyk je oficiálnym jazykom v takmer 70 krajinách.
 • Najviac používaným slovom v angličtine je the, teda člen určitý.
 • William Shakespeare sa podieľal na vývoji anglického jazyka a obohatil ho o 420 nových slov, z ktorých väčšina je dnes bežne používaná.
 • Francúzsky hovorí viac ako 220 miliónov ľudí na svete.
 • Francúzština má obrovské množstvo homofónnych slov. Ide o slová, ktoré majú rovnakú výslovnosť, ale ich význam sa líši.
 • Viac ako tretina slov súčasnej angličtiny má francúzsky pôvod.
 • Najväčšie frankofónne mesto nenájdeme vo Francúzsku ani Kanade, ale v Kongu.
 • V nemčine podstatné mená začínajú veľkými písmenami.
 • Nemčina je po ruštine druhý najrozšírenejší európsky jazyk.
 • Talianska abeceda nepozná písmená ako J, K, W, X.
 • V čase, keď sa zjednotilo Taliansko (1861), vedelo taliansky len niečo málo cez 2 % miestnej populácie.
 • Väčšina anglických slov prevzatých z poľštiny súvisí s jedlom.
 • Španielčina obsahuje slová, ktoré nemožno doslovne preložiť do iných jazykov.
 • Litovčina sa podobá starovekému sanskrtu a jej pôvod nie je dodnes celkom známy.
 • Baskičtina je jedným z najzáhadnejších jazykov vôbec. Hovorí sa ňou na území Španielska i Francúzska, avšak jej pôvod je neznámy a neexistuje žiadna súvislosť medzi ňou a akýmkoľvek iným svetovým jazykom.

clanek_004

Precestujte Európu so Zuty

Viacjazyčnosť je skvelým spôsobom, ako si uľahčiť návštevu okolitých štátov a ich metropol. Pokiaľ je Vašou prekážkou skôr nedostatok času ako neznalosť jazykov, potom môžete významné miesta navštíviť prostredníctvom našich obrazov. S maľovaním podľa čísel totiž dokážete namaľovať akúkoľvek pamätihodnosť.

Aj keď je najrozšírenejším jazykom v Európe ruština, popularitou rozhodne víťazí angličtina. Jej veľkou výhodou je totiž skutočnosť, že sa s ňou dohovoríte po celom svete. Pokiaľ máte angličtinu radi a lákajú Vás anglicky hovoriacej krajiny, potom sa do nich s nami vydajte. Môžete navštíviť Írsko, Anglicko alebo vyjsť za hranice Európy a zavítať napríklad do San Francisca.

clanek_005

Francúzština je naozaj obľúbeným a dôležitým jazykom. Dôkazom je aj skutočnosť, že popri angličtine je druhým oficiálnym jazykom olympijských hier. Ak chcete trochu francúzskeho pôvabu dostať aj do Vášho interiéru, skúste to prostredníctvom obrazu Tamaris Francúzska, Farebný Paríž alebo Sacre Coeur.

clanek_006

Španielsko je krásne. Je krajinou nádhernej architektúry, horkokrvných tancov a dokonca je aj kolískou jazyka, ktorý na svete nemá obdoby. Volá sa Silbo Gomero a pozostáva výhradne z pískania a pískavých zvukov.

Pokiaľ chcete pestrosť a jedinečnosť Španielska premietnuť na plátno, potom môžete skúsiť Farebnú Barcelonu.

clanek_007

Pokiaľ Vás viac než krása miest lákajú také európske miesta, ktoré obmýva more, potom sa s nami môžete vydať do gréckeho prístavu, na Corfu alebo na rybársku loď v Taliansku.

clanek_008

Obraz Bicykle v Amsterdame zase zachytáva všetko, čo je pre toto mesto tak typické. Rieku, nádhernú architektúru aj cyklistické bicykle, ktorých tu všade nájdete množstvo. Na dopravu po meste sa totiž využívajú úplne bežne.

clanek_009

Za krásami Európy ale netreba vždy vyrážať príliš ďaleko. Rakúsko, Nemecko aj Švajčiarsko sú neuveriteľne bohaté na prírodné pamiatky aj krásne historické mestá, ktorým môže byť napríklad Viedeň. Pokiaľ Rakúsko navyše hovoríte po nemecky, po ceste do týchto miest nenarazíte na jazykovú bariéru.

clanek_010

Krásy Európy ale nemusia vždy stelesňovať iba zahraničné mestá. Náš vidiek  tiež ponúka mnoho krás. Preto je aj naša krajina obľúbenou turistickou destináciou.

clanek_011

Jazyky Vám otvárajú svet. Ich rola je nenahraditeľná a umožní Vám ľahšie spoznávať najrôznejšie zákutia sveta. Preto tohtoročný Deň európskych jazykov oslávte s nami a navštívte najrôznejšie zákutia Európy. Ak si nemôžete dovoliť cestovať, pozrite sa na tieto miesta aspoň prostredníctvom obrazov.

Maľovanie podľa čísel je jedinečná technika, ktorá Vám umožní tvoriť krásne obrazy bez nutnosti ovládať profesionálne maliarske techniky. Stačí si iba vybrať motív a objednať si jednu z našich maľovacích sád. Domov Vám dorazí plátno, na ktorom nájdete vybraný obraz rozdelený do väčších a menších očíslovaných polí. Tieto čísla potom odkazujú na farbu, ktorou plôšku vymaľujete. Tégliky s očíslovanými akrylovými farbami aj štetce sú samozrejme súčasťou sady.

Precvičte svoj mozog

Rovnako ako učenie jazykov aj maľovanie podľa čísel je prospešné pre mozog. Vďaka nemu sa totiž zbavíte zbytočných starostí a postaráte sa o jeho prirodzený a príjemný tréning. Okrem toho prispieva maľovanie podľa čísel k ochrane mozgu pred degeneratívnymi ochoreniami. Je tak ideálne pre maliarov všetkých generácií. Odmenou Vám potom bude obraz, ktorým môžete ozdobiť Váš domov.

clanek_012

Ako obraz vyberať

Európske mestá, ich pamiatky i príroda sú nekonečným zdrojom inšpirácie. Preto sa stali predlohou pre celý rad našich obrazov. Pokiaľ s voľbou váhate, potom sa môžete riadiť troma faktormi:

 • farebné ladenie obrazu
 • ako Vás daný motív osloví
 • náročnosť obrazu

Prvá možnosť je ideálna v prípade, že chcete svoj domov oživiť obrazom, ale nemáte žiadneho favorita. Farebné ladenie obrazu potom totiž môže korešpondovať s miestnosťou, kam ho budete chcieť zavesiť, a pôjde tak predovšetkým o designovú záležitosť.

Druhý spôsob výberu je vhodný pre tých, pre ktorých má byť obraz v miestnosti zdrojom inšpirácie a odpočinku. Pokiaľ Vás totiž obraz zaujme svojou atmosférou, pri každom pohľade naň sa ňou potom môžete nechať unášať. Jeho náročnosť potom vždy nájdete v popise obrazu.

Pokiaľ hľadáte nový koníček a chcete si daždivé jesenné dni užiť naplno, potom skúste maľovanie podľa čísel. Na Zuty máte navyše istotu, že Vaša maliarska súprava obsahuje skutočne profesionálnu výbavu.